Komputerowe stanowisko pomiarowe pneumatycznego układu hamulcowego. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

Rozwój komputerowych technik pomiarowych pozwala na dokładniejsze wyznaczanie mierzonych parametrów. Stosowane układy kontroli układu hamulcowego wagonów nie pozwalają na wyznaczanie powtarzalnych wyników pomiaru tego układu. Normy branżowe i wymagania użytkowników wagonów narzucają na zakłady naprawcze nowe standardy jakościowe wykonanej usługi. Dzięki technice komputerowej i zastosowaniu specjalistycznych kart pomiarowych wyniki zawarte w protokole są identyczne z wartościami zmierzonymi.

Słowa kluczowe

STANOWISKO POMIAROWE UKŁAD KONTROLI WAGON

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

91 - 96

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki