Energetyka transportu zelektryfikowanego: Poradnik inżyniera.

W książce przedstawiono zależności wiążące parametry pojazdów elektrycznych i tras przejazdu z osiąganymi właściwościami ruchowymi i zużyciem energii. Podano przykłady symulacji przy wykorzystaniu popularnych narzędzi programowych. Przeprowadzono analizę efektywności energetycznej dla wybranych miejskich i kolejowych systemów transportowych z uwzględnieniem: struktury układu zasilania, zastosowania zasobników energii, sposobów sterowania ruchem. W odniesieniu do układu odbioru prądu z sieci trakcyjnej – kluczowego z punktu widzenia niezawodności ruchu pojazdów sieciowych – przedstawiono metody modelowania dynamicznej współpracy sieci i odbieraków prądu, jak również przykłady kontroli ich stanu technicznego.

Słowa kluczowe

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ELEKTROMOBILNOŚĆ, POJAZDY ELEKTRYCZNE, SYSTEMY TRANSPORTOWE, TRAKCJA ELEKTRYCZNA

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

1 - 333

Autor (8)

Jednostka badawcza

Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska