Wyznaczanie osi toru pojazdu i trajektorii pociągu w projekcie BRIK

W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu badawczego, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, obejmującego określanie parametrów układu geometrycznego linii kolejowych oraz odtwarzanie trajektorii ruchu pojazdów szynowych. Projekt ten jest realizowany przez Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Polega na wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych, takich jak techniki pozycjonowania satelitarnego GNSS, pomiary inercyjne INS oraz skaning laserowy LS, w procesie zarządzania siecią dróg kolejowych. Zostanie w nim wykorzystana innowacyjna technika mobilnych pomiarów satelitarnych. Przedstawiono krótki opis projektu oraz poszczególne etapy jego realizacji. Omówiono podjęte działania przygotowawcze oraz prace badawcze wykonane w 2018 roku.

Słowa kluczowe

POMIARY GNSS/INS/MLS PROJEKT BADAWCZY UKŁAD GEOMETRYCZNY TORU

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Autor (8)

Jednostka badawcza


Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Wydział


Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska