Elektryczne Zasobnikowe Zespoły Trakcyjne Na Liniach Kolejowych Częściowo Zelektryfikowanych

W artykule wskazano na korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia jednostek trakcyjnych o napędzie spalinowym pojazdami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach częściowo niezelektryzowanych. W zasadniczych obliczeniach i symulacjach dotyczących linii miejskiej autorzy wyszli na przeciw mieszkańcom północnych Gdyni, którzy postulują o rewitalizację kolejowej linii pasażerskiej na trasie Gdynia Chylonia - Port Oksywie. Poprzez wyznaczoną wielkość zasobnika akumulatorowego wykazano, że elektryfikacja tego 7-kilometrowego odcinka jednotorowej linii może być zbędna. Zasobniki pojazdu ładowane z sieci trakcyjnej podczas jazdy na odcinku Gdynia Główna - Gdynia Chylonia pozwolą na dalszą jazdę do stacji Port Oksywie i jazdę powrotną bez budowy elektroenergetycznej infrastruktury trakcyjnej. Zastosowanie zasobnikowych jednostek trakcyjnych w taborze wykorzystywanym przez SKM Trójmiasto pozwoli na odstąpienie od planów elektryfikacji innej, ale jakże malowniczej krajobrazowo linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy. Linia przebiegającą na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest dotąd obsługiwana przez szynobusy z napędem spalinowym. Pojazdy są powszechnie oceniane jako nie ekologiczne, nie ekonomiczne i o małym, w porównaniu do elektrycznych pojazdów trakcyjnych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. Wykonano analizę symulacyjną również dla tej bardzo trudnej terenowo linii, której jednocześnie stawia się wymagania dla szybkich kolei miejskich – odległości między 9-cioma przystankami wynosi średnio 1500 m. Poprzez hipotetyczny dobór, w tym przypadku zasobnika hybrydowego (akumulatory + superkondensatory) wykazano, że po zakończeniu mającej się rozpocząć w roku 2020 elektryfikacji linii Gdynia - Kościerzyna również linia PKM w obrębie Gdańska może nie wymagać elektryfikacji. Kolejną analizę symulacyjną wykonano w odniesieniu do linii regionalnej o dużym znaczeniu turystycznym i walorach krajobrazowych, tj. niezelektryfikowanej linii nr 213 Reda - Hel o długości 62 km. Podobnie jak poprzednich symulacjach przyjęto, że zasobnikowa jednostka trakcyjna będzie częściowo korzystała z sieci trakcyjnej, w tym przypadku na odcinku Gdynia Główna - Reda. Jazda z podniesionymi pantografami wystarczy na naładowanie zasobnika pokładowego na przejazd z Redy do stacji Hel. Do naładowania pojazdu przez podróżą powrotną założono zbudowanie podstacji trakcyjnej.

Słowa kluczowe

BATERIA AKUMULATORÓW BATERIA SUPERKONDENSATORÓW ELEKTRYCZNY TRANSPORT KOLEJOWY HYBRYDOWY ZASOBNIK ENERGII ODZYSK ENERGII HAMOWANIA

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Autor (5)


Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu
Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska