Badania statystyczne rezystancji izolacji silników szeregowych prądu stałego typu BGK pojazdów Dűwag N8C w wersji przed modernizacją, mające na celu ustalenie przyczyny występowania uszkodzeń tego typu silników – wyniki ekspertyzy

Tramwaje serii N8C są największą liczebnie grupą pojazdów szynowych we flocie GAiT. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od przewoźnika, w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększenie częstości występowania uszkodzeń silników trakcyjnych tych pojazdów widoczne zwłaszcza dla wozów stacjonujących w zajezdni Nowy Port. Celem wyjaśnienia przyczyny tego stanu rzeczy wykonano statystyczne badania rezystancji izolacji uzwojeń wszystkich silników pojazdów niezmodernizowanych stacjonujących w obu zajezdniach. Łącznie przebadano 52 pojazdy (104 silniki trakcyjne). Pozostałe wozy z tej serii przeszły ostatnio proces modernizacji (lub są w jego trakcie), w ramach którego silniki szeregowe prądu stałego są zastępowane silnikami indukcyjnymi.

Słowa kluczowe

EKSPERTYZA SILNIKI TRAKCYJNE TRAMWAJE

Rok publikacji

Język publikacji

polski

Tytuł czasopisma / wyd. zwartego / tytuł konferencji

Kraj publikacji

Polska

Liczba stron/ Nr stron [od-do]

1 - 11

Autor (1)


Jednostka badawcza

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Automatyki