Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów nacisku odbieraka na sieć, podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego przez odcinek toru ze specjalnie wyprofilowanym przęsłem sieci jezdnej, wyposażonym w czujniki pomiarowe. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.
2003
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan,
Przemysław Pazdro
Omówiono podstawy, cechy i zalecenia wykonania klasycznej analizy modalnej,eksploatacyjnej analizy modalnej i najnowszej analizy eksploatacyjnych form odkształceń (ODS FRF) w zastosowaniu do maszyn elektrycznych. Do analizy eksploatacyjnych form odkształceń sformułowano wzór działania na widmach oraz wprowadzono dekompozycję kształtu formy odkształceń. Na podstawie przykładowych badań silnika indukcyjnego małej mocy wykazano różnice pomiędzy modalnymi formami odkształceń stojana a formami powstającymi podczas pracy silnika.
2003
Dariusz Karkosiński
Praca zawiera ogólną charakterystykę pracy szyny, wyginanej w trakcie procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego, z punktu widzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Omówiono efekty zastosowania wybranych programów polowych oraz własne rozwiązanie, wykorzystujące model toru składający się z elementów skupionych oraz metodę energetyczną Lagrange´a. Określono również założenia dla wyznaczania krzywizny toru podczas pracy podbijarki oraz przedstawiono konstrukcję czujników pomiarowych.
2003
Władysław Koc,
Andrzej Wilk,
Piotr Dobrowolski,
Sławomir Grulkowski,
Grzegorz Kostro
W referacie przedstawiono działanie hybrydowego niskonapięciowego ogranicznika prądu zwarciowego, składającego się z ultraszybkiego bezpiecznika, tranzystora mocy i warystora. W szczególności omówiono możliwości polepszenia jakości dostarczanej do odbiorców energii elektrycznej. Zastosowanie hybrydowego ogranicznika prądu znacznie ogranicza czasy trwania zapadów napięcia w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia wykonano przy pomocy programów: PSPICE i MATLAB.
2003
Piotr Leśniewski,
Borys Semenowicz,
Roman Partyka
Przedstawiono istotę odwzorowania krwiobiegu nerki za pomocą prostego obwodu elektrycznego. Podano wpływ zmiany oporów przepływu krwi na współczynnik oporu RI w nerce.
2003
Wacław Matulewicz,
Piotr Pietruszewski
Wyświetlanie 246 - 250 z 256 rezultatów.
z 52
RSS (otwiera nowe okno)