Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Rozwój komputerowych technik pomiarowych pozwala na dokładniejsze wyznaczanie mierzonych parametrów. Stosowane układy kontroli układu hamulcowego wagonów nie pozwalają na wyznaczanie powtarzalnych wyników pomiaru tego układu. Normy branżowe i wymagania użytkowników wagonów narzucają na zakłady naprawcze nowe standardy jakościowe wykonanej usługi. Dzięki technice komputerowej i zastosowaniu specjalistycznych kart pomiarowych wyniki zawarte w protokole są identyczne z wartościami zmierzonymi.
2002
Andrzej Kamonciak
W artykule dokonano przeglądu wybranych procesów sygnałowych do sterowania ruchem przeznaczonych do budowy serwomechanizmów położeniowych wieloosiowych układów sterowania maszyn manipulacyjnych i obrabiarek. Omówiono opracowaną przez autorów kartę rozszerzeń komputera PC umożliwiającą budowę 4- osiowych serwomechanizmów do sterowania numerycznego maszyn.
2002
Kazimierz Karwowski,
Krzysztof Karwowski,
Andrzej Wawrzak
W referacie przedstawiono najnowszą wersję systemu diagnostyki sieci trakcyjnej DST2000, zainstalowanego w wagonie pomiarowym i wdrożonego do eksploatacji w PKP w 2001 roku. Opisano metody pomiarowe i strukturę sprzętową systemu. Składa się ono z działającego w czasie rzeczywistym program, sterującego przebiegiem procesu pomiarowego oraz programów służących do przetwarzania i wszechstronnej analizy wyników, w tym także do tworzenia tzw. lokalizacyjnej bazy danych dla sieci.
2002
Mirosław Mizan,
Zygmunt Giętkowski,
Krzysztof Karwowski
Wyświetlanie 241 - 243 z 243 rezultatów.
z 49
RSS (otwiera nowe okno)