Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono zarys historii oraz działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Trakcji Elektrycznej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.
2003
Krzysztof Karwowski
Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Na specjalnie wyprofilowanym odcinku sieci jezdnej wyposażonej w czujniki pomiarowe uzyskuje się pomiar charakterystyki statycznej odbieraka.
2002
Przemysław Pazdro,
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan
W artykule przedstawiono program ADVISOR, pozwalający na analizę symulacyjną samochodów z napędem klasycznym, hybrydowym i elektrycznym, w oparciu o parametry techniczne samochodów istniejących, domyślnych i o parametrach narzuconych przez użytkownika programu. Program ADVISOR pozwala przy założonej konfiguracji obwodu głównego, przy określonym cyklu jazdy i istniejących oporach ruchu na wyznaczanie charakterystyk napędowych, analizę energetyczną obwodu głównego oraz umożliwia prześledzenie techniki jazdy. Przedstawiono wyniki obliczeń i symulacji pojazdów elektrycznych z napędem bezpośrednim.
2002
Andrzej Kamonciak
Rozwój komputerowych technik pomiarowych pozwala na dokładniejsze wyznaczanie mierzonych parametrów. Stosowane układy kontroli układu hamulcowego wagonów nie pozwalają na wyznaczanie powtarzalnych wyników pomiaru tego układu. Normy branżowe i wymagania użytkowników wagonów narzucają na zakłady naprawcze nowe standardy jakościowe wykonanej usługi. Dzięki technice komputerowej i zastosowaniu specjalistycznych kart pomiarowych wyniki zawarte w protokole są identyczne z wartościami zmierzonymi.
2002
Andrzej Kamonciak
W artykule dokonano przeglądu wybranych procesów sygnałowych do sterowania ruchem przeznaczonych do budowy serwomechanizmów położeniowych wieloosiowych układów sterowania maszyn manipulacyjnych i obrabiarek. Omówiono opracowaną przez autorów kartę rozszerzeń komputera PC umożliwiającą budowę 4- osiowych serwomechanizmów do sterowania numerycznego maszyn.
2002
Kazimierz Karwowski,
Krzysztof Karwowski,
Andrzej Wawrzak
Wyświetlanie 236 - 240 z 241 rezultatów.
z 49
RSS (otwiera nowe okno)