Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania napędem. Sterowanie napędem realizowane jest w oparciu o metody wektorowe. Złożone algorytmy sterowania cyfrowego są realizowane przez procesory DSP (ang. Digital Signal Processor). Jednym z zagrożeń w funkcjonowaniu tego typu pojazdów jest potencjalna możliwość pojawienia się oscylacji napięcia i prądu w układzie zasilania. Efekt ten powodowany jest przez wektorowe sterowanie przekształtnika o dużej częstotliwości granicznej regulatora momentu. Wystąpienie słabo tłumionych bądź narastających oscylacji jest uwarunkowane przez różne czynniki: - losowe, wpływające na strukturę i parametry układu zasilania, np. zmieniająca się na jednym odcinku zasilania liczba pojazdów i tryby ich pracy, - techniczne, uwarunkowane przez aktywne oddziaływanie pojazdu na układ zasilania, - parametry elektryczne, np. wartość napięcia zasilającego i moce pobierane przez pojazdy. Zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami i parametrami nie są dostatecznie zbadane i wymagają dokładnej analizy w celu sprecyzowania okoliczności, w jakich wystąpienie niebezpiecznych oscylacji jest możliwe.
2003
Krzysztof Karwowski,
Jacek Skibicki
Problem wykorzystania energii hamowania przez jej odzysk na drodze elektrycznej nabrał znaczenia wraz z wprowadzeniem do eksploatacji pojazdów wyposażonych w energoelektroniczne przekształtnikowe układy napędowe, pozwalające na odzysk energii hamowania praktycznie w całym przedziale prędkości eksploatacyjnych. Jednym jednak z oczywistych warunków odzysku energii jest możliwość jej przejęcia przez inne pojazdy lub system zasilania.
2003
Przemysław Pazdro
Przedstawiono wyniki badań zapłonu łuku elektrycznego w topiku w warunkach dużej stromości narastania gęstości prądu, do 5.19 9 A s-1 mm-2. Wyznaczono podziałkę rozpadu topika (0,04-0,12 mm) oraz napięcie zapłonu na elementarnej przerwie topika (20-30 V). Wykazano w badaniach doświadczalnych modelu fizycznego topika rozpad i ponowne łączenie sąsiednich elementarnych przerw.
2003
Józef Czucha
Przedstawiono analizę stanu wiedzy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Podano zestawienie parametrów źródeł sygnałów zaburzeń elektromagnetycznych i mechanizmy sprężeń źródeł i odbiorników. Przytoczono wiele przykładów obliczeń wartości spodziewanych sygnałów zaburzeń w różnych warunkach ich generowania.
2003
Józef Czucha,
Marek Hartman
Opisano układ probierczy oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wyłączania trójfazowych niskonapięciowych zwarć łukowych za pomocą aparatów umieszczanych w środkowej fazie płaskiego układu szyn. Omówiono ograniczanie prądów przy zwarciach łukowych. Przedstawiono wyniki symulacji jednofazowego wyłączania zwarć przy prądzie spodziewanym ok. 13 kA, w oparciu o program MATLAB-SIMULINK.
2003
Roman Partyka,
Piotr Leśniewski,
Józef Czucha
Wyświetlanie 231 - 235 z 247 rezultatów.
z 50
RSS (otwiera nowe okno)