Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono analizę stanu wiedzy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Podano zestawienie parametrów źródeł sygnałów zaburzeń elektromagnetycznych i mechanizmy sprężeń źródeł i odbiorników. Przytoczono wiele przykładów obliczeń wartości spodziewanych sygnałów zaburzeń w różnych warunkach ich generowania.
2003
Józef Czucha,
Marek Hartman
Opisano układ probierczy oraz przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wyłączania trójfazowych niskonapięciowych zwarć łukowych za pomocą aparatów umieszczanych w środkowej fazie płaskiego układu szyn. Omówiono ograniczanie prądów przy zwarciach łukowych. Przedstawiono wyniki symulacji jednofazowego wyłączania zwarć przy prądzie spodziewanym ok. 13 kA, w oparciu o program MATLAB-SIMULINK.
2003
Roman Partyka,
Piotr Leśniewski,
Józef Czucha
Przedstawiono opracowany dla PKP zintegrowany system diagnostyczny sieci jezdnej, złożony z wagonów diagnostycznych i stacjonarnych stanowisk przetwarzania danych. Omówiono podstawowe funkcje systemu oraz jego strukturę sprzętową i programową. Podano przykładowe wyniki generowane przez system.
2003
Zygmunt Giętkowski,
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan
Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów nacisku odbieraka na sieć, podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego przez odcinek toru ze specjalnie wyprofilowanym przęsłem sieci jezdnej, wyposażonym w czujniki pomiarowe. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.
2003
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan,
Przemysław Pazdro
Omówiono podstawy, cechy i zalecenia wykonania klasycznej analizy modalnej,eksploatacyjnej analizy modalnej i najnowszej analizy eksploatacyjnych form odkształceń (ODS FRF) w zastosowaniu do maszyn elektrycznych. Do analizy eksploatacyjnych form odkształceń sformułowano wzór działania na widmach oraz wprowadzono dekompozycję kształtu formy odkształceń. Na podstawie przykładowych badań silnika indukcyjnego małej mocy wykazano różnice pomiędzy modalnymi formami odkształceń stojana a formami powstającymi podczas pracy silnika.
2003
Dariusz Karkosiński
Wyświetlanie 226 - 230 z 239 rezultatów.
z 48
RSS (otwiera nowe okno)