Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Przedstawiono funkcje i oprzyrządowanie stanowiska diagnostycznego do badania lokomotyw elektrycznych serii EU07. Zaproponowano nową metodę kontroli charakterystyki statycznej odbieraka prądu. Przedstawiono kompleksowy system diagnostyki sieci jezdnej DST.
2003
Zygmunt Giętkowski,
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan,
Przemysław Pazdro
Przedstawiono metodykę i wyniki badań symulacyjnych wykorzystania energii hamowania odzyskowego w komunikacji miejskiej. Dla wybranego odcinka zasilania utworzono model sieci trakcyjnej wraz z podstacjami, a także modele poruszających się po tym odcinku pociągów, uwzględniając ich charakterystyki trakcyjne we wszystkich fazach ruchu oraz zmienne obciążenie, wynikające z pochylenia toru, profilu trasy i liczby pasażerów. Badano wpływ rozkładu jazdy na stopień wykorzystania energii hamowania pociągów w systemie zamkniętym. Zaproponowano strategię sterowania ruchem pociągów w oparciu o łatwomierzalne wielkości elektryczne.
2003
Mirosław Mizan,
Krzysztof Karwowski
Dla pojazdu z elektrycznym niezależnym napędem kół, przedstawiono propozycję hierarchicznej struktury sprzętowej, z jednostką centralną koordynującą sterowanie poszczególnymi silnikami przez sterowniki podporządkowane, realizujące regulację momentu silnika w trybie rozruchu i hamowania. Zaproponowano algorytmy sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, a także protokół komunikacji między sterownikami. Przedstawiono strukturę stanowiska badawczego oraz wstępne wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu.
2003
Józef Czucha,
Andrzej Kamonciak,
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan
W prezentowanej pracy przedstawione są wyniki pomiarów przeprowadzonych w Metrze Warszawskim w pojeździe Metropolis wyposażonym w falownikowy układ napędowy, pozwalający na hamowanie odzyskowe w pełnym zakresie prędkości. Charakterystyczną cechą układu zasilania metra warszawskiego jest ograniczenie sekcji zasilania dwustronnego do dwóch odcinków międzystacyjnych. Wymiana energii może zatem odbywać się jedynie pomiędzy pociągami znajdującymi się na tych odcinkach.
2003
Józef Czucha,
Przemysław Pazdro
Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania napędem. Sterowanie napędem realizowane jest w oparciu o metody wektorowe. Złożone algorytmy sterowania cyfrowego są realizowane przez procesory DSP (ang. Digital Signal Processor). Jednym z zagrożeń w funkcjonowaniu tego typu pojazdów jest potencjalna możliwość pojawienia się oscylacji napięcia i prądu w układzie zasilania. Efekt ten powodowany jest przez wektorowe sterowanie przekształtnika o dużej częstotliwości granicznej regulatora momentu. Wystąpienie słabo tłumionych bądź narastających oscylacji jest uwarunkowane przez różne czynniki: - losowe, wpływające na strukturę i parametry układu zasilania, np. zmieniająca się na jednym odcinku zasilania liczba pojazdów i tryby ich pracy, - techniczne, uwarunkowane przez aktywne oddziaływanie pojazdu na układ zasilania, - parametry elektryczne, np. wartość napięcia zasilającego i moce pobierane przez pojazdy. Zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami i parametrami nie są dostatecznie zbadane i wymagają dokładnej analizy w celu sprecyzowania okoliczności, w jakich wystąpienie niebezpiecznych oscylacji jest możliwe.
2003
Krzysztof Karwowski,
Jacek Skibicki
Wyświetlanie 221 - 225 z 241 rezultatów.
z 49
RSS (otwiera nowe okno)