Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Coaxial counter-rotating propellers have been widely applied in ships and helicopters for improving the propulsion efficiency and offsetting system reactive torques. Lately, the counter-rotating concept has been introduced into the wind turbine design. Distributed wind power generation systems often require a novel approach in generator design. In this paper, prototype development of axial-flux generator with a counter-rotating field and armature is presented. The design process was composed of three main steps: analytical calculation, FEM simulation and prototype experimental measurements. The key aspect in the prototype development was the mechanical construction of two rotating components of the generator. Sturdy construction was achieved using two points of contact between both rotors via the placement of the bearing between the inner and outer rotor. The experimental analysis of the prototype generator has been conducted in the laboratory at the dynamometer test stand equipped with a torque sensor. The general premise for the development of such a machine was an investigation into the possibility of developing a dual rotor wind turbine. The proposed solution had to meet certain criteria such as relatively simple construction of the generator and the direct coupling between the generator and the wind turbines. The simple construction and the lack of any gearbox would allow for such a system to be constructed relatively cheaply, which is a key aspect in further system development.
2020
Filip Kutt,
Krzysztof Blecharz,
Dariusz Karkosiński
Niniejszy artykuł nawiązuje do badań, które od 2009 roku prowadzi interdyscyplinarny zespół naukowy z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Badania te dotyczą problemu wyznaczania osi toru kolejowego z wykorzystaniem techniki mobilnych pomiarów satelitarnych. Podążając za dynamicznym rozwojem technik GNSS, który można było obserwować w czasie ostatniej dekady, zespół przeprowadzał kolejne doświadczenia nakierowane na opracowanie efektywnej metody pomiarowej. Wykorzystując nabyte w tym okresie doświadczenie, przeprowadzono kolejną kampanię pomiarową na torach tramwajowych w Gdańsku. Nadrzędnym celem tych pomiarów było sprawdzenie, jak w zróżnicowanych warunkach terenowych sprawdzą się nowe założenia dotyczące sposobu mocowania anten oraz ich rozmieszczenia na platformie pomiarowej. Do tego celu wykorzystano dziesięć zestawów odbiorników GNSS oferowanych przez dwóch niezależnych producentów – obecnych liderów na rynku. Wybór poligonu testowego umożliwił analizę powtarzalności uzyskiwanych wyników z wielokrotnych pomiarów w warunkach o zróżnicowanej dostępności sygnałów GNSS. W artykule, w sposób syntetyczny zaprezentowano przebieg przeprowadzonych badań oraz otrzymane rezultaty.
2020
Andrzej Wilk,
Cezary Specht,
Władysław Koc,
Krzysztof Karwowski,
Jacek Skibicki,
Jacek Szmagliński,
Paweł Dąbrowski,
Mariusz Specht,
Marek Zienkiewicz,
Sławomir Judek,
Piotr Chrostowski,
Marcin Skóra,
Sławomir Grulkowski
W książce przedstawiono zależności wiążące parametry pojazdów elektrycznych i tras przejazdu z osiąganymi właściwościami ruchowymi i zużyciem energii. Podano przykłady symulacji przy wykorzystaniu popularnych narzędzi programowych. Przeprowadzono analizę efektywności energetycznej dla wybranych miejskich i kolejowych systemów transportowych z uwzględnieniem: struktury układu zasilania, zastosowania zasobników energii, sposobów sterowania ruchem. W odniesieniu do układu odbioru prądu z sieci trakcyjnej – kluczowego z punktu widzenia niezawodności ruchu pojazdów sieciowych – przedstawiono metody modelowania dynamicznej współpracy sieci i odbieraków prądu, jak również przykłady kontroli ich stanu technicznego.
2020
Mikołaj Bartłomiejczyk,
Leszek Jarzębowicz,
Sławomir Judek,
Natalia Karkosińska-Brzozowska,
Krzysztof Karwowski,
Mirosław Mizan,
Jacek Skibicki,
Andrzej Wilk
This paper presents an innovative solution for increasing life of lead-acid batteries used in a glider launcher. The study is focused on upgrading a charging system instead of a costly full replacement of it. Based on literature review, the advanced three-stage charging profile was indicated. The new topology of the power converter was proposed and a simulation model was developed. A simulation study was performed which leads to a conclusion that the suggested solution can be successfully applied to the studied device. As a result, the conclusion of this work is the recommendation for modification of the launching system with an additional converter enabling 3 stage charging.
2020
Wojciech Rosiński,
Szymon Potrykus,
Michał Michna
Mobile Global Navigation Satellite System (GNSS) measurements carried out on the railway consist of using satellite navigation systems to determine the track geometry of a moving railway vehicle on a given route. Their purposes include diagnostics, stocktaking, and design work in railways. The greatest advantage of this method is the ability to perform measurements in a unified and coherent spatial reference system, which effectively enables the combining of design and construction works, as well as their implementation by engineering teams of diverse specialties. In the article, we attempted to assess the impact of using three types of work mode for a GNSS geodetic network [Global Positioning System (GPS), GPS/Global Navigation Satellite System (GLONASS) and GPS/GLONASS/Galileo] on positioning availability at three accuracy levels: 1 cm, 3 cm and 10 cm. This paper presents a mathematical model that enables the calculation of positioning availability at these levels. This model was also applied to the results of the measurement campaign performed by five GNSS geodetic receivers, made by a leading company in the field. Measurements with simultaneous position recording and accuracy assessment were taken separately on the same route for three types of receiver settings: GPS, GPS/GLONASS and GPS/GLONASS/Galileo in an urban area typical of a medium-sized city. The study has shown that applying a two-system solution (GPS/GLONASS) considerably increases the availability of high-precision coordinates compared to a single-system solution (GPS), whereas the measurements with three systems (GPS/GLONASS/Galileo) negligibly increase the availability compared to a two-system solution (GPS/GLONASS).
2020
Mariusz Specht,
Cezary Specht,
Andrzej Wilk,
Władysław Koc,
Leszek Smolarek,
Krzysztof Czaplewski,
Krzysztof Karwowski,
Paweł S. Dąbrowski,
Jacek Skibicki,
Piotr Chrostowski,
Jacek Szmagliński,
Sławomir Grulkowski,
Sławomir Judek
Wyświetlanie 6 - 10 z 260 rezultatów.
z 52
RSS (otwiera nowe okno)