Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
W artykule wskazano na korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia jednostek trakcyjnych o napędzie spalinowym pojazdami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach częściowo niezelektryzowanych. W zasadniczych obliczeniach i symulacjach dotyczących linii miejskiej autorzy wyszli na przeciw mieszkańcom północnych Gdyni, którzy postulują o rewitalizację kolejowej linii pasażerskiej na trasie Gdynia Chylonia - Port Oksywie. Poprzez wyznaczoną wielkość zasobnika akumulatorowego wykazano, że elektryfikacja tego 7-kilometrowego odcinka jednotorowej linii może być zbędna. Zasobniki pojazdu ładowane z sieci trakcyjnej podczas jazdy na odcinku Gdynia Główna - Gdynia Chylonia pozwolą na dalszą jazdę do stacji Port Oksywie i jazdę powrotną bez budowy elektroenergetycznej infrastruktury trakcyjnej. Zastosowanie zasobnikowych jednostek trakcyjnych w taborze wykorzystywanym przez SKM Trójmiasto pozwoli na odstąpienie od planów elektryfikacji innej, ale jakże malowniczej krajobrazowo linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy. Linia przebiegającą na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest dotąd obsługiwana przez szynobusy z napędem spalinowym. Pojazdy są powszechnie oceniane jako nie ekologiczne, nie ekonomiczne i o małym, w porównaniu do elektrycznych pojazdów trakcyjnych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. Wykonano analizę symulacyjną również dla tej bardzo trudnej terenowo linii, której jednocześnie stawia się wymagania dla szybkich kolei miejskich – odległości między 9-cioma przystankami wynosi średnio 1500 m. Poprzez hipotetyczny dobór, w tym przypadku zasobnika hybrydowego (akumulatory + superkondensatory) wykazano, że po zakończeniu mającej się rozpocząć w roku 2020 elektryfikacji linii Gdynia - Kościerzyna również linia PKM w obrębie Gdańska może nie wymagać elektryfikacji. Kolejną analizę symulacyjną wykonano w odniesieniu do linii regionalnej o dużym znaczeniu turystycznym i walorach krajobrazowych, tj. niezelektryfikowanej linii nr 213 Reda - Hel o długości 62 km. Podobnie jak poprzednich symulacjach przyjęto, że zasobnikowa jednostka trakcyjna będzie częściowo korzystała z sieci trakcyjnej, w tym przypadku na odcinku Gdynia Główna - Reda. Jazda z podniesionymi pantografami wystarczy na naładowanie zasobnika pokładowego na przejazd z Redy do stacji Hel. Do naładowania pojazdu przez podróżą powrotną założono zbudowanie podstacji trakcyjnej.
2019
Dariusz Karkosiński,
Krzysztof Karwowski,
Andrzej Wilk,
Aleksander Jakubowski,
Natalia Karkosińska-Brzozowska
W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu badawczego, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, obejmującego określanie parametrów układu geometrycznego linii kolejowych oraz odtwarzanie trajektorii ruchu pojazdów szynowych. Projekt ten jest realizowany przez Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Polega na wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych, takich jak techniki pozycjonowania satelitarnego GNSS, pomiary inercyjne INS oraz skaning laserowy LS, w procesie zarządzania siecią dróg kolejowych. Zostanie w nim wykorzystana innowacyjna technika mobilnych pomiarów satelitarnych. Przedstawiono krótki opis projektu oraz poszczególne etapy jego realizacji. Omówiono podjęte działania przygotowawcze oraz prace badawcze wykonane w 2018 roku.
2019
Andrzej Wilk,
Władysław Koc,
Cezary Specht,
Krzysztof Karwowski,
Piotr Chrostowski,
Jacek Szmagliński,
Paweł Dąbrowski,
Mariusz Specht
In applications where size and weight of the electric motor are among major design concerns, Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSMs) with wide operational speed-range are commonly preferred. Due to limited inverter switching frequency, high-speed operation of a drive results in a low ratio between the switching frequency and the fundamental frequency of motor voltage. Such operating conditions have been recently identified as a source of errors in determining motor current feedback using the typical technique dedicated for microprocessor-based controllers. First, sampling the phase currents synchronously with the peaks of modulation carrier provides results of mean currents under an assumption of linear current changes in steady voltage intervals. This assumption is over-simplistic in high-speed drives. Second, transforming the phase currents into a rotating reference frame, required in Field Oriented Control (FOC), is carried out using discretized rotor angle. If rotor covers a substantial angular distance in the control cycle, such simplification distorts transformation results considered as mean values. This paper analyses the joint impact of both these oversimplifications on the errors of field-oriented current components derived in a microprocessor as a feedback to the control algorithm. The analysis was carried out for a high-speed PMSM drive operating at switching frequency of 5 kHz and maximal fundamental frequency of 350 Hz. Simulation results show that the considered oversimplifications lead to notable errors in digital processing of current feedback. The direct-axis current is affected by a notable offset, while the quadrature-axis current is supplemented with a high-frequency error component.
2019
Leszek Jarzębowicz,
Miroslav Gutten
Synchronized voltage generation has already been considered in the context of pulse width modulation (PWM). References prove that synchronized PWM substantially decreases subharmonics in inverter output voltage when operating with low switching-to-fundamental frequency ratio. This paper identifies problems of unsynchronized voltage generation in electric drives under six-step inverter operation. Guidelines for the synchronization scheme were formulated, considering both minimization of voltage subharmonics and drive control properties. A comprehensive algorithm for adjusting the voltage update rate in six-step permanent magnet synchronous motor (PMSM) drive was presented. Superior properties of the synchronized six-step voltage generation were demonstrated by simulation and experiment for an exemplary 5-kW PMSM drive.
2019
Leszek Jarzębowicz,
Maciej Cisek
In this paper, results of the investigation on the performance of a small counter-rotating wind turbinehas been presented. Computational Fluid Dynamics methodshave been used forwind turbine simulations. Rotors representation were introduced into computational domain by means of Actuator Line Model. Influence of an axial distance of CRWTrotorshas been investigated. In all studied configurations rotors were counter-rotating with exactly the same rotational speed. Results of a study revealed noticeable increase in power coefficient for optimal configuration. Dynamic interactionbetween rotors has been investigated exposing significant interference in both torque and power in part of considered cases. Reasonable rotors distances, as well as rotors placements on tower’s sides have been proposed. Used calculation method has been foundto be appropriate for counter-rotating wind turbinesimulation.
2019
Michał Pacholczyk,
Krzysztof Blecharz,
Dariusz Karkosiński
Wyświetlanie 6 - 10 z 241 rezultatów.
z 49
RSS (otwiera nowe okno)