Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Train run simulations, which focus on various power- and energy-oriented aspects, should reflect the losses in the electric powertrain. In general, the powertrain efficiency varies with respect to load and speed. Including this relation in simulation requires knowledge about detailed drivetrain parameters, which are often unavailable. This paper verifies the possibility to approximate the drivetrain efficiency in train run simulations by an equivalent constant that provides the same results of total energy usage. A case study of a suburban electric traction unit was selected to compare results of simulations carried out for different operating conditions including: route length, cruising speed and route inclination. The impact of replacing the variable efficiency with the equivalent constant on various outcomes of train run simulations was discussed and the limitations were formulated.
2019
Aleksander Jakubowski,
Leszek Jarzębowicz
Tramwaje serii N8C są największą liczebnie grupą pojazdów szynowych we flocie GAiT. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od przewoźnika, w ostatnim czasie zaobserwowano zwiększenie częstości występowania uszkodzeń silników trakcyjnych tych pojazdów widoczne zwłaszcza dla wozów stacjonujących w zajezdni Nowy Port. Celem wyjaśnienia przyczyny tego stanu rzeczy wykonano statystyczne badania rezystancji izolacji uzwojeń wszystkich silników pojazdów niezmodernizowanych stacjonujących w obu zajezdniach. Łącznie przebadano 52 pojazdy (104 silniki trakcyjne). Pozostałe wozy z tej serii przeszły ostatnio proces modernizacji (lub są w jego trakcie), w ramach którego silniki szeregowe prądu stałego są zastępowane silnikami indukcyjnymi.
2019
Jacek Skibicki
W artykule wskazano na korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia jednostek trakcyjnych o napędzie spalinowym pojazdami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach częściowo niezelektryzowanych. W zasadniczych obliczeniach i symulacjach dotyczących linii miejskiej autorzy wyszli na przeciw mieszkańcom północnych Gdyni, którzy postulują o rewitalizację kolejowej linii pasażerskiej na trasie Gdynia Chylonia - Port Oksywie. Poprzez wyznaczoną wielkość zasobnika akumulatorowego wykazano, że elektryfikacja tego 7-kilometrowego odcinka jednotorowej linii może być zbędna. Zasobniki pojazdu ładowane z sieci trakcyjnej podczas jazdy na odcinku Gdynia Główna - Gdynia Chylonia pozwolą na dalszą jazdę do stacji Port Oksywie i jazdę powrotną bez budowy elektroenergetycznej infrastruktury trakcyjnej. Zastosowanie zasobnikowych jednostek trakcyjnych w taborze wykorzystywanym przez SKM Trójmiasto pozwoli na odstąpienie od planów elektryfikacji innej, ale jakże malowniczej krajobrazowo linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Port Lotniczy. Linia przebiegającą na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest dotąd obsługiwana przez szynobusy z napędem spalinowym. Pojazdy są powszechnie oceniane jako nie ekologiczne, nie ekonomiczne i o małym, w porównaniu do elektrycznych pojazdów trakcyjnych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. Wykonano analizę symulacyjną również dla tej bardzo trudnej terenowo linii, której jednocześnie stawia się wymagania dla szybkich kolei miejskich – odległości między 9-cioma przystankami wynosi średnio 1500 m. Poprzez hipotetyczny dobór, w tym przypadku zasobnika hybrydowego (akumulatory + superkondensatory) wykazano, że po zakończeniu mającej się rozpocząć w roku 2020 elektryfikacji linii Gdynia - Kościerzyna również linia PKM w obrębie Gdańska może nie wymagać elektryfikacji. Kolejną analizę symulacyjną wykonano w odniesieniu do linii regionalnej o dużym znaczeniu turystycznym i walorach krajobrazowych, tj. niezelektryfikowanej linii nr 213 Reda - Hel o długości 62 km. Podobnie jak poprzednich symulacjach przyjęto, że zasobnikowa jednostka trakcyjna będzie częściowo korzystała z sieci trakcyjnej, w tym przypadku na odcinku Gdynia Główna - Reda. Jazda z podniesionymi pantografami wystarczy na naładowanie zasobnika pokładowego na przejazd z Redy do stacji Hel. Do naładowania pojazdu przez podróżą powrotną założono zbudowanie podstacji trakcyjnej.
2019
Dariusz Karkosiński,
Krzysztof Karwowski,
Andrzej Wilk,
Aleksander Jakubowski,
Natalia Karkosińska-Brzozowska
W artykule przedstawiono podstawowe założenia projektu badawczego, realizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, obejmującego określanie parametrów układu geometrycznego linii kolejowych oraz odtwarzanie trajektorii ruchu pojazdów szynowych. Projekt ten jest realizowany przez Konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Polega na wykorzystaniu nowoczesnych metod pomiarowych, takich jak techniki pozycjonowania satelitarnego GNSS, pomiary inercyjne INS oraz skaning laserowy LS, w procesie zarządzania siecią dróg kolejowych. Zostanie w nim wykorzystana innowacyjna technika mobilnych pomiarów satelitarnych. Przedstawiono krótki opis projektu oraz poszczególne etapy jego realizacji. Omówiono podjęte działania przygotowawcze oraz prace badawcze wykonane w 2018 roku.
2019
Andrzej Wilk,
Władysław Koc,
Cezary Specht,
Krzysztof Karwowski,
Piotr Chrostowski,
Jacek Szmagliński,
Paweł Dąbrowski,
Mariusz Specht
Rail transport is the most economical and energy-effective in the field of land transport, in particular electrified. In order to ensure efficient and reliable operation of electrified rail transport, the issues of monitoring and diagnostics of the traction infrastructure and vehicles are extremely important. The most critical point in the transmission of electric energy to the vehicle is the sliding contact of the current collector with the traction network. For this reason, work is currently being carried out on the possibility of monitoring the technical condition of current collectors at selected points of the railway lines, which makes it possible to detect the current collectors which do not work properly, and those in which the damage occurred after the train's departure. In order to make the diagnostic process at such point as complete as possible, it is necessary to develop new measurement methods and new applications for the existing methods. Evaluation of the technical condition of current collectors at the control point is carried out based on the analysis of displacements of the contact wire of the overhead contact line, caused by the impact of the current collector. The nature of these displacements, as well as the presence or absence of certain components provides the information on the correct adjustment of the current collector and the technical condition of its strips. Simultaneous measurement of vertical and horizontal displacements requires the application of innovative measurement techniques. The use of non-contact visual techniques for this purpose, which makes it possible to measure displacements in a two-dimensional plane using a fast 2D camera and advanced image analysis, is promising. This article presents the analysis of measurement uncertainty of visual measurement techniques for long distance measurements for application of electric traction element diagnostic and monitoring. The measurement verification at a laboratory test stand are also presented. The requirements concerning the measurement equipment have been determined and the factors affecting the uncertainty of the final measurement dependent on a given configuration of the stand have been specified.
2018
Jacek Skibicki
Wyświetlanie 1 - 5 z 226 rezultatów.
z 46
RSS (otwiera nowe okno)