Kontakt

Lokalizacja

Wydział Eletrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. J. Sobieskiego 7

80-216 Gdańsk, Polska

Kierownik katedry | pok. EM-105

dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG

telefon: +48 58 347 10 87

e-mail: andrzej.wilk@pg.edu.pl

Adres korespondencyjny

Wydział Eletrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk, Polska