Wybrane projekty

Projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych lub międzynarodowych:

  • Impulsowe działa elektromagnetyczne
  • Demonstrator Technologii systemu do wykrywania obiektów podwodnych z platform powietrznych poprzez zastosowanie układu różnicowego w metodzie magnetometrycznej, nr DOBR/0062/R/ID1/2012/03-RC/1/2013, źródło finansowania NCBiR, 2012-2018
  • Opracowanie nowych struktur głębokich sieci neuronowych do analizy obrazów 2d dla celów wspomagania decyzji, Diamentowy grant MNiSzW, 2017 – 2021
  • Interdyscyplinarne, anglojęzyczne, międzynarodowe, stacjonarne studia doktoranckie Nuclear and Sustainable Power Engineering, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (INSPE), Projekt współfinansowany przez UE, 2014 – 2015
  • Centrum Studiów Zaawansowanych – rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 (Advanced PhD), Projekt współfinansowany przez UE, 2013 – 2015
  • Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, Zadanie badawcze nr 10 pt.: „Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego z reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu”, Program strategiczny NCBiR, 2012 – 2014
  • Elektrownia jądrowa pracująca w warunkach częściowej kogeneracji z reaktorem chłodzonym wodą  - opracowanie metody analizy systemu i przykładowa ocena efektywności
  • Platforma informatyczna TEWI, 2011-2013