Tematy badawcze doktorantów

Proponowane obszary tematyczne dla przyszłych doktorantów obejmują m.in.:

  • Modelowanie i analiza sprzężonych pól elektromagnetycznych i pól termicznych.
  • Maskowanie obiektów ferromagnetycznych w polu magnetycznym.
  • Algorytmy i przetwarzanie wspomagane sprzętowo (FPGA). Akceleratory sprzętowe.
  • Algorytmy i szybkie przetwarzanie sygnałów w oparciu o rozwiązania układowe wykorzystujące niekonencjonalne arymetyki.
  • Detekcja i identyfikacja obiektów bazująca na przetwarzaniu w czasie rzeczywistym strumienia wideo.
  • Diagnostyka procesów i stanów anormalnych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej.
  • Badania nad rozwojem głębokich sieci neuronowych i ich zastosowań w diagnostyce i wspomaganiu decyzji.
  • Modelowanie, monitorowanie, sterowanie oraz wspieranie decyzji infrastruktury krytycznej i krytycznych systemów bezpieczeństwa dla systemów dystrybucji wody, systemów oczyszczania ścieków, systemów energetycznych oraz elektrowni jądrowych

Doktorancji mogą również proponować tematy badawcze rozszerzające ich własny obszar zainteresowań.