Przedmioty

nazwa przedmiotu semestr kierunek wydział stacjonarne [s]
niestacjonarne [ns]
Obwody elektryczne I 1 Elektrotechnika, 1 st. EiA s + ns
Obwody elektryczne II 2 Elektrotechnika, 1 st. EiA s + ns
Metody numeryczne 2 Elektrotechnika, 1 st. EiA s + ns
Laboratorium fizyki 2 Elektrotechnika, 1 st. EiA s
Obwody eletryczne III 3 Elektrotechnika, 1 st. EiA s
Informatyka I 2 Elektrotechnika, 1 st. EiA s
Informatyka II 3 Elektrotechnika, 1 st. EiA s
Elektrodynamika 3 Elektrotechnika, 1 st. EiA s
Elektrodynamika techniczna 1 Elektrotechnika, 2 st. EiA s
Metody numeryczne w technice 1 Elektrotechnika, 2 st. EiA s
Obwody elektryczne 1 Elektrotechnika, 2 st. EiA s+ns
         
Elektrotechnika 1 AiR, 1 st. EiA s
Metody numeryczne 1 AiR, 1 st. EiA s
Technologie informacyjne 1 AiR, 1 st. EiA s
Informatyka I 2 AiR, 1 st. EiA s
Laboratorium fizyki 2 AiR, 1 st. EiA s
Informatyka II 3 AiR, 1 st. EiA s
Podstawy Automatyki I 3 AiR, 1 st. EiA s
Sterowanie Procesami Ciągłymi 5 AiR, 1 st. EiA s
Sterowniki Programowalne 5 AiR, 1 st. EiA s
Modelowanie i Podstawy Identyfikacji 5 AiR, 1 st. EiA s
Systemy Dynamiczne 5 AiR, 1 st. EiA s
Modelowanie i Identyfikacja 1 AiR, 2 st. EiA s+ns
Teoria Sterowania 1 AiR, 2 st. EiA s+ns
         
Podstawy elektrotechniki i elektroniki I 2 Energetyka, 1 st. EiA s
Podstawy elektrotechniki i elektroniki II 3 Energetyka, 1 st. EiA s
Zastosowanie matematyki w technice 4 Energetyka, 1 st. EiA s
         
Elektrotechnika 2 Mechatronika, 1 st. Mechaniczny s
Elektronika 3 Mechatronika, 1 st. Mechaniczny s
Elektrotechnika i elektronika 4 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 1 st. Mechaniczny s