Pracownicy

Kierownik katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn
Profesor uczelni
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 111
(58) 347 24 35
prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
Profesor
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 118
(58) 347 18 35
dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 6
(58) 347 22 39
dr hab. inż. Robert Piotrowski
Profesor uczelni
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 110
(58) 347 20 67
dr inż. Mirosław Mizan
Docent
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 117
(58) 347 15 02
mgr inż. Piotr Hirsch
Asystent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 7
dr hab. inż. Jacek Horiszny
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 119
(58) 347 13 35
dr inż. Rafał Łangowski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 5
58 348 63 29
mgr inż. Tomasz Karla
Asystent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-11
mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch
Asystent
mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk
Asystent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 207
58 347 29-04
dr inż. Adam Młyński
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 113
(58) 347 11 27
dr inż. Bartosz Puchalski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 7
(58) 347 23 57
dr inż. Tomasz Rutkowski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 4
(58) 347 12 26
dr inż. Robert Smyk
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 112
(58) 347 13 32
dr inż. Jarosław Tarnawski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 4
(58) 347 12 26
dr inż. Tomasz Zubowicz
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 5
58 348 63 29
mgr inż. Paweł Kowalski
Asystent
mgr inż. Mikołaj Nowak
Asystent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 119
dr inż. Józef Czucha
Specjalista
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 014
(58) 347 28 57
dr inż. Andrzej Skiba
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 109
(58) 347 15 17
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski
Profesor uczelni

Pracownicy techniczni

mgr inż. Andrzej Kuczyński
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E3/E5
(58) 347 12 42