Laboratoria

 

Nazwa Laboratorium badawcze 2/3
Zakres badań Obliczenia komputerowe wymagające dużych mocy obliczeniowych z wykorzystaniem oprogramowania typu: Matlab, Tomlab, Gams, Apros. Modelowanie, estymacja i sterowanie systemami wielkiej skali, tj.: energetyka jądrowa, sieci wodociągowe i energetyczne.
Wyposażenie Stanowiska komputerowe z dużą mocą obliczeniową z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem narzędziowym, serwery danych.
Osoba odpowiedzialna mgr inż. Arkadiusz Cimiński

 

Nazwa Wydziałowe Laboratorium Komputerowe E2B, E2D
Zakres badań Techniki komputerowe w pracy inżyniera, informatyka, programowanie, oprogramowanie umożliwiające projektowanie i symulowanie
Wyposażenie Stanowiska komputerowe wyposażone w odpowiednie oprogramowanie.
Osoba odpowiedzialna Jerzy Von Zmuda-Trzebiatowski

 

Nazwa Laboratorium Podstaw Elektrotechniki E4/E5
Zakres badań Laboratoryjna analiza prostych i złożonych obwodów elektrycznych, pracujących w stanach ustalonych i przejściowych, związanych z czynnościami łączeniowymi, dokonywanymi przy pomocy aparatury łączeniowej
Wyposażenie Stanowiska laboratoryjne wyposażone w zestawy pomiarowe; generatory i zasilacze programowalne, a także w elementy obwodów elektrycznych, w tym rezystory, dławiki, kondensatory; mierniki i zestawy do obserwacji pola magnetycznego, oscyloskopy cyfrowe i inne mierniki.
Osoba odpowiedzialna mgr inż. Andrzej Kuczyński

 

Nazwa Laboratorium Elektromagnetyzmu i Pól Sprzężonych E4/E5
Zakres badań Badania i modelowanie pól elektromagnetycznych, w tym słabych pól magnetycznych, badania udarowych pól sprzężonych.
Wyposażenie Stanowiska laboratoryjne wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową, przenośne magnetometry cezowe skalarne, zestawy do pomiaru pola magnetycznego, stanowisko z systemem magnetometrycznym na mobilnej platformie.
Osoba odpowiedzialna mgr inż. Andrzej Kuczyński

 

Nazwa Laboratorium Inżynierii Systemów Sterowania E10
Zakres badań Badania z zakresu podstaw automatyki i sterowania procesami ciągłymi.
Wyposażenie Stanowiska laboratoryjne i komputerowe z oprogramowaniem narzędziowym typu Matlab/Simulink wyposażone w układy sterowania typu Elvis.
Osoba odpowiedzialna mgr inż. Arkadiusz Cimiński

 

Nazwa Laboratorium Dynamiki, Monitorowania i Sterowania Systemów E55
Zakres badań Badania z zakresu modelowania i podstaw identyfikacji oraz metod sztucznej inteligencji.
Wyposażenie Stanowiska laboratoryjne i komputerowe z oprogramowaniem typu Matlab/Simulink, kart akwizycji oraz fizycznych obiektów sterowania, stanowisko laboratoryjne z systemem wielozbiornikowym, stanowisko laboratoryjne z systemem suwnicy trójwymiarowej.
Osoba odpowiedzialna dr hab. inż. Kazimierz Duzinkiewicz

 

Nazwa Laboratorium Fizyki i Elektrodynamiki E115/E116
Zakres badań Projektowanie, budowanie i zarządzanie życiem produktu oraz podstawowe pojęcia elektrodynamiki.
Wyposażenie Sieć komputerowa: stanowiska komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, serwer i urządzenia sieciowe oraz stanowiska laboratoryjne wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową.
Osoba odpowiedzialna mgr inż. Andrzej Kuczyński

 

Nazwa Laboratorium Komputerowych Systemów Sterowania 200
Zakres badań Nauka programowania sterowników programowalnych; systemów wizualizacji i przemysłowych sieci informatycznych; syntezy komputerowych systemów sterowania
Wyposażenie Stanowiska laboratoryjne; sterowniki PLC/PAC; oprogramowanie narzędziowe SCADA; przemysłowe sieci komp., stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do szybkiego prototypowania, stanowiska z radiomodemami, stanowisko do badania łączności GSM, zestawy startowe RX3i, system sterowania klasy DCS, sterowniki programowalne
Osoba odpowiedzialna dr inż. Jarosław Tarnawski