Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna obejmuje nauczanie podstaw elektrotechniki, obwodów elektrycznych, metod numerycznych, elektrodynamiki, informatyki - w tym podstaw programowania na I stopniu Elektrotechniki oraz Automatyki i Robotyki.

W Katedrze prowadzone są również przedmioty kierunkowe związane z szeroką rozumianą automatyką i inżynierią sterowania, np.: podstawy automatyki, podstawy modelowania i identyfikacji, systemy dynamiczne, sterowanie procesami ciągłymi, komputerowe systemy sterowania, sieci komputerowe i technologie informatyczne, przemysłowe sieci informatyczne.

W Katedrze została również zainicjowana chętnie wybierana przez absolwentów specjalność Informatyka w Systemach Sterowania (IwSS) prowadzona dla studentów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka. W ramach tej specjalności prowadzone są rozszerzone kursy programowania we współczesnych środowiskach informatycznych, kursy projektowania systemów baz danych a także ogólnopojętej administracji systemami informatycznymi. Specjalność ta poszerza więdzę praktyczną niezbędą w przyszłych kontaktach z branżą oczekującą gruntownego przygotowania informatycznego od absolwena. Wybierając IwSS zwiększasz swoje szanse uzyskania ciekawej pracy w firmach, gdzie na równi z wiedzą zdobytą na pierwszym stopniu kierunku Automatyka i Robotyka liczy się znajomość podstawowych technik informatycznych.

Część pracowników Katedry prowadzi również zajęcia na atrakcyjnej specjalności Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji dla studentów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka. W ramach tej specjalności studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę na temat modelowania, sterowania, monitorowania, diagnostyki i wspomagania decyzji w zastosowaniu do systemów przemysłowych. Wiedza ta poparta jest nauką zaawansowanego programowania komputerowego na potrzeby przyszłej pracy zawodowej lub kontynuacji studiów na III stopniu (studia doktoranckie).

Dodatkowe informacje: