Tematy badawcze

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Modelowania, projektowania i symulacji przekształtników energoelektronicznych
  • Sterowania i diagnostyki przekształtników energoelektronicznych
  • Kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników i regulowanych napędów elektrycznych
  • Jakości energii elektrycznej
  • Modelowania, projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów
  • Projektowania czujników i silników piezoelektrycznych
  • Technik CAD i CAE dla systemów elektromechanicznych