Przykładowe wdrożenia

Przykłady wykonanych prac dla przemysłu i wdrożeń:

  • liczne opracowania automatyki systemów zasilania różnorodnych obiektów przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej
  • badania bezczujnikowego rozruchu i sterowania wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi przewidzianego do pracy w lotniczym układzie klimatyzacji i wentylacji (dla koncernu Liebherr Aerospace Systems)
  • prace badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki falowników trakcyjnych (dla koncernu Alstom Transport SA)
  • prace badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki transformatorów trakcyjnych (dla koncernu Alstom Transport SA)
  • opracowanie modeli (kompatybilnych ze środowiskiem SABER) generatorów pokładowych i innych lotniczych urządzeń elektroenergetycznych (dla przemysłu lotniczego)
  • ekspertyzy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i jakości energii
  • wdrożenie programu do symulacji przekształtnikowych "TCAD 7" na wyższych uczelniach technicznych (m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Świętokrzyska), w Instytucie Elektrotechniki o/w Gdańsku