Kontakt

Lokalizacja

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. Sobieskiego 7

80-216 Gdańsk

Kierownik Katedry | pokój EM102

prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan, prof. zw. PG

telefon: +48 58 347 17 19

e-mail: piotr.chrzan@pg.edu.pl

Adres korespondencyjny

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk