Tematy badawcze dla doktorantów

Osoby zainteresowane prowadzeniem badań w ramach przewodu doktorskiego mogą wybierać spośród następujących obszarów tematycznych:

  • Sterowanie wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych
  • Sterowanie i zarządzanie systemami magazynowania energii
  • Energetyczne filtry aktywne
  • Projektowanie i konstrukcja siłowników piezoelektrycznych
  • Sterowanie i optymalizacja przekształtników miękkoprzełączalnych
  • Diagnostyka przekształtników energoelektronicznych

 

Tematy realizowanych prac doktorskich:

  • "Sterowanie energoelektronicznym filtrem aktywnym z selektywną i skalowalną kompensacją harmonicznych"
  • "Hybrydowy bezstopniowy transformator dystrybucyjny z czterokwadrantowym przekształtnikiem AC/DC/AC po stronie niskiego napięcia"
  • "Sterowniki i układy zabezpieczeń tranzystorów mocy GaN"
  • "Wielotransformatorowy quasi-rezonansowy przekształtnik DC-DC"