Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

 

Sekretariat:

Małgorzata Pasieczna

elektroenergetyka.weia@pg.edu.pl

+48 58 347 20 98

 

Adres korespondencyjny:

Katedra Elektroenergetyki
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
Ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk