Wybrane publikacje

Wybrane publikacje autorskie i współautorskie pracowników i doktorantów Katedry:

  • Klucznik J., Lubośny Z., Dobrzyński K., Czapp S., Kowalak R., Trębski R., Pokora S.: Magnetic and capacitive couplings influence on power losses in double circuit high voltage overhead transmission line, COMPEL - The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. -Vol. 36., iss. 3 (2017), pp.751-763.

  • Jaskólski M., Reński A., Minkiewicz T.: Thermodynamic and economic analysis of nuclear power unit operating in partial cogeneration mode to produce electricity and district heat, Energy. -Vol. 141. (2017), pp. 2470-2483.

  • Czapp S., Dobrzyński K., Klucznik J., Lubośny Z., Kowalak R.: Improving sensitivity of residual current transformers to high frequency earth fault currents, Archives of Electrical Engineering. - Vol. 66., iss. 3 (2017), pp. 485-494.

  • Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej t.III - Raport Energia elektryczna dla pokoleń pod redakcją M.Bartosika (współautorzy: Kamrat W., Kaźmierkowski M., Lewandowski W., Pawlik M., Peryt T., Skoczkowski T., Strupczewski A., Szeląg A.), COSiW SEP, 2016.

  • Sarnicki M., Dzionk A., Tarakan B., Tarakan K., Zajczyk R.: The phase shifters influence on the power system stability. Electrical Science Commission Poznań Branch of the Polish Academy of Sciences, Scientific Publishers OWN, (2016), pp. 7-16.

  • Klucznik J., Lubośny Z., Dobrzyński K., Czapp S.: Nonlinear secondary arc model use for evaluation of single pole auto-reclosing effectiveness. COMPEL- International Journal For Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering -Vol. 34., No 3 (2015), pp. 647-656.

  • Reński A., Jaskólski M., Minkiewicz T.: Technical and economic conditions of supplying residential consumers with heat from nuclear power plant. Polish Journal Of Environmental Studies. -Vol. 24., No 5A (2015), pp.55-59.