Wybrane projekty

Z początkiem roku 2015 ENERGA-OPERATOR SA, Politechnika Gdańska, Instytut Elektroenergetyki oraz Atende SA rozpoczęły realizację grantu europejskiego o akronimie UPGRID1, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. W grancie tym, oprócz polskich partnerów uczestniczy jeszcze 15-u innych z 7-u różnych państw europejskich. W swoim założeniu grant ten dotyczy realizowalności systemu zdalnego monitorowania i sterowania siecią niskiego i średniego napięcia. Przy czym dopuszczona jest tu pewna elastyczność wyboru przez operatorów realizowanych zagadnień zdefiniowanych w ramach przyjętych tematyk. Operator dystrybucyjny w danym kraju precyzuje, które zagadnienia realizuje. Jest to uzasadnione istniejącymi różnicami pomiędzy operatorami, zarówno w sferze technologicznej posiadanej struktury AMI jak i podsiadanych już doświadczeń. Polski operator skoncentrował się na zagadnieniach związanych z siecią niskiego napięcia, w ramach których realizuje między innymi następujące funkcje:

  • monitorowanie i sterowanie siecią nn,
  • obliczanie rozpływu mocy w sieci nn,
  • estymacja stanu sieci nn,
  • prognozowanie obciążenia i generacji w sieci nn,
  • optymalizacja punktów podziału sieci nn,
  • prognozowanie temperatury transformatora SN/nn,
  • wybór optymalnego transformatora dla stacji SN/nn,
  • lokalizacja awarii.

Realizacja przedmiotowego grantu zaowocowała do tej pory następującymi publikacjami, który współautorami są pracownicy Politechniki Gdańskiej:

UPGRID – „Real proven solutions to enable active demand and distributed generation flexible integration, through a fully controllable LOW Voltage and medium voltage distribution grid”. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646.531.