Tematy badawcze dla doktorantów

Przyszli doktoranci mogą wybierać spośród wielu obszarów tematycznych, w tym m.in.:

  • zastosowanie urządzeń FACTS w systemach elektroenergetycznych,
  • wykorzystanie statycznych kompensatorów VAR do tłumienia oscylacji wirników generatorów,
  • wpływ kompensatorów bocznikowych na ryzyko rezonansu w systemach elektroenergetycznych,
  • integracja elektrowni fotowoltaicznych z systemem elektroenergetycznym,
  • stabilność częstotliwości systemów elektroenergetycznych w warunkach głębokiej penetracji odnawialnych źródeł energii,
  • monitorowanie i sterowanie sieciami niskiego napięcia,
  • kompensacja mocy biernej w liniach przesyłowych wysokiego napięcia.