Tematy badawcze

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
  • stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego,
  • kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu,
  • urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych,
  • odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych,
  • urządzenia i instalacje elektryczne,
  • optymalizacja struktury i parametrów systemu elektroenergetycznego zasilającego duże aglomeracje w celu spełnienia wymagań rynku energii elektrycznej,
  • metody i modele zintegrowanych analiz E3 (energia, ekonomia, środowisko) opartych na symulacji i optymalizacji z wykorzystaniem modelu ETSAP MARKAL (MARKet ALLocation) do długoterminowego planowania systemu energetycznego w skali krajowej i lokalnej,
  • kogeneracja w elektrowniach jądrowych.