Informacje ogólne

Katedra Elektroenergetyki składa się z dwóch zespołów badawczych:

- Zespół Badawczy Elektrowni i Gospodarki Energetycznej,

- Zespół Badawczy Systemów Elektroenergetycznych.

W Zespole Badawczym Elektrowni i Gospodarki Energetycznej  prowadzone są prace w zakresie planowania rozwoju źródeł mocy szczytowej i regulacyjno-interwencyjnej w systemie elektroenergetycznym oraz optymalizacji rozwoju zintegrowanych systemów energetycznych z udziałem nowoczesnych, w tym także odnawialnych źródeł energii. Opracowuje się zasady ekonomicznej eksploatacji elektrowni cieplnych, wodnych, wiatrowych oraz elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych. Rozwijane są również badania z zakresu metod oceny efektywności inwestowania w energetyce.

W Zespole Badawczym Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są prace w zakresie analiz stanów pracy systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem procesów regulacyjnych, analiz stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego oraz automatyki i sterowania w elektroenergetyce. Rozwijane są prace nad udoskonalaniem modeli, metod i algorytmów sterowania układów automatyki, programów komputerowych oraz unowocześniany jest aparat teoretyczny (sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne).

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje
Aktualności
Historia

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.