Pełna lista publikacji

Tytuł Data publikacji Autor
Combined heat and power (CHP), that is production of electricity and useful heat in a single thermodynamic process, is a way of primary energy saving and emission reduction. Therefore, promotion of the electricity from high-efficiency cogeneration (CHP-E) was encouraged in the European Union. However, CHP-E promotion mechanisms proved low effectiveness in certain countries, like Poland, where the prices of certificates of origin were kept at relatively low levels. This paper attempts to analyse the effect of CHP-E support system on the market allocation of different cogeneration technologies. MARKAL model of Polish power system was applied to calculate the installed capacity and annual electricity production from cogeneration plants in time perspective to 2030. The impact of buy-out fee and resulting shadow prices of certificates on the market share of CHP-E and the technology choice was studied. The convergence of promotion mechanisms for CHP-E and electricity from renewable energy sources (RES-E) was also investigated.
2019
Paweł Bućko,
Marcin Jaskólski,
Alicja Stoltmann
The paper presents a comparison of the multi-criteria Analytic Hierarchy Process (AHP) method and numerical taxonomy in biogas plant location selection. Biogas plants are sources that will significantly contribute to the implementation of the provisions of the energy and climate package for Poland by 2030. Increasing the share of energy produced from renewable sources, e.g. biogas plants, will increase the country’s energy security. Biogas plants obtain energy from biogas of various origins. Therefore, biogas plant location choice depends on such factors as environmental impact, biogas availability and origin, technological aspects, and possible output energy use. The multitude of these factors makes the biogas plant location choice a multithreaded issue. The AHP is a highly sophisticated mathematical method. Its advantage is the ability to compare countable and uncountable factors with each other. The analysis outcome is a vector containing the ranking of considered variants. The numerical taxonomy is a much less complex method. It consists in determining the tested solutions’ distances from a hypothetical ideal solution, the so-called standard, in effect creating their ranking. The methods were compared in terms of sensitivity to change of decision options and criteria, decision-makers’ and experts’ involvement level, as well as computational complexity.
2019
Alicja Stoltmann,
Paweł Bućko
W artykule porównano metody uziemiania żył powrotnych kabli średniego napięcia. Głównym kryterium oceny poszczególnych rozwiązań było ograniczenie strat w przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej osłon kabli. Na podstawie symulacji kabli zamodelowanych w programie CYMCAP i otrzymanych wyników obciążalności prądowej i strat w linii zaprezentowano metodę krzyżowania żył powrotnych (CB – cross-bonding screens). Przedstawiono przykład realizacji takiego układu na podstawie dostępnych na rynku rozwiązań. Wykonano również model symulacyjny fragmentu sieci SN w programie EMTP-RV w celu oceny ryzyka uszkodzenia muf separacyjnych na skutek przepięć atmosferycznych.
2019
Michał Matuszak,
Krzysztof Szuchnik,
Michał Kołtun,
Filip Ratkowski,
Agata Bonczkowska
W artykule dokonano analizy możliwego wpływu ładowania samochodów elektrycznych na dynamikę zmian obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego. Oceniono możliwe zmiany kształt wykresu dobowego, w przypadku gdyby 5% użytkowanych samochodów zastąpić samochodami elektrycznymi. Analizie zostały poddane dwa warianty współpracy samochodów z systemem: G2V (proste ładowanie samochodów) oraz V2G (wykorzystanie możliwości oddawania energii do sieci). W artykule zaprezentowano wpływ samochodów na tzw. gradienty obciążeń, czyli szybkość narastania lub spadku obciążenia na granicach stref czasowych.
2019
Wiktoria Stahl,
Paweł Bućko
W artykule dokonano analizy możliwego wpływu ładowania samochodów elektrycznych na dynamikę zmian obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego. Oceniono możliwe zmiany kształtu wykresu dobowego, gdyby 5% użytkowanych samochodów zastąpić samochodami elektrycznymi. Analizie zostały poddane dwa warianty współpracy samochodów z systemem: G2V (proste ładowanie samochodów) oraz V2G (wykorzystanie możliwości oddawania energii do sieci). W artykule zaprezentowano wpływ samochodów na tzw. gradienty obciążeń, czyli szybkość narastania lub spadku obciążenia na granicach stref czasowych.
2019
Wiktoria Stahl,
Paweł Bućko
Wyświetlanie 1 - 5 z 869 rezultatów.
z 174
RSS (otwiera nowe okno)