Aktualności

Zajęcia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

W dniu 28 marca 2018 roku studenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej uczestniczyli w laboratorium wyjazdowym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku pod Warszawą.

Zajęcia laboratoryjne w NCBJ zostały zrealizowane pod opieką mgr inż. Agnieszki Kaczmarek-Kacprzak dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia realizujących przedmioty: Bezpieczeństwo Elektrowni Jądrowych (kierunek Energetyka na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki) oraz Energetyka Jądrowa (kierunek Zielone Technologie i Monitoring na Wydziale Chemii).

Zajęcia obejmowały zwiedzanie najważniejszych obiektów NCBJ: Reaktora Badawczego Maria, Laboratorium Dozymetrycznego i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także uczestnictwo studentów w wykładzie przeprowadzonym przez pracowników Centrum.

Celem przeprowadzenia zajęć w NCBJ było umożliwienie studentom skonfrontowania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu energetyki jądrowej z praktyką eksploatacji urządzeń i układów technologicznych rzeczywistego obiektu jądrowego.

Materiały edukacyjne dla studentów do pobrania ze strony internetowej NCBJ