Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

 

Projektowanie i realizacja przemysłowych systemów pomiarowo-kontrolnych

Przykładowe wdrożenia:

 • System pomiarowo-kontrolny z raportowaniem wiertnicy wykonującej pale betonowe technologią DSM dla NAJDER Engineering, Gdańsk,
 • System pomiarowo-kontrolny do bezwykopowego wykonywania rurociągów podziemnych dla Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego WAMET, Bydgoszcz

Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

Projektowanie i realizacja specjalizowanych systemów pomiarowo-diagnostycznych

Przykładowe wdrożenia:

 • System do badania zaworów regulacyjnych dla LOTOS Serwis, Gdańsk
 • System do badania silników trakcyjnych dla Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego i Miejskiego, Gdańsk
 • System do pomiarów diagnostycznych statków dla Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk
 • System do pomiaru parametrów magnesów nadprzewodzących dla GSI Helmholtz for Heavy Ion Research, Darmstadt, Niemcy

Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

Usługi diagnostyczne i pomiarowe

 • Wibracyjna diagnostyka maszyn wirujących (silniki, przekładnie, pompy)
 • Diagnostyka termowizyjna urządzeń i budynków
  Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
 • Pomiary mocy i energii elektrycznej w sieciach o napięciach silnie odkształconych
 • Pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej
 • Badanie ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie, uziemienia, wyłączniki różnicowoprądowe)
 • Lokalizacja uszkodzeń w kablach elektroenergetycznych
 • Pomiary nietypowe – opracowanie technologii i wykonanie pomiaru

Laboratorium Pomiarów Dokładnych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych:

 • woltomierze, amperomierze i multimetry analogowe i cyfrowe,
 • liczniki energii elektrycznej,
 • przyrządy do pomiaru temperatury,
 • przyrządy do pomiaru RLC,
 • rezystory dekadowe i mierniki oporności izolacji.

Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

Kontakt

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
tel.: 58 347 1284
e-mail: kmier@ely.pg.gda.pl