Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

 

Nasza oferta współpracy skierowana jest zarówno do przemysłu jak i do wszelkiego rodzaju instytucji naukowych prowadzących tożsamą lub pokrewną działalność. Oferujemy pomoc w realizacji kompleksowych i złożonych rozwiązań technicznych i systemowych, którymi zajmujemy się każdego dnia, a także pomoc w rozwiązywaniu nowych zagadnień leżących u podstaw prowadzonej przez nas działalności. Dysponujemy nowoczesnymi i dobrze wyposażonymi laboratoriami oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Nasza oferta skierowana do przemysłu obejmuje m.in.:

  • diagnostykę na stanowisku pomiarów wibracyjnych wyposażonym w laserowy wibrometr skanujący PSV-400 firmy Polytec, które obejmują m.in<. bezdotykowe pomiary drgań z dużą dokładnością, skanowanie geometrii mierzonej powierzchni, analizę modalną, wizualizację rozkładu drgań;
  • diagnostykę układów i urządzeń automatyki elektroenergetycznej (synchronizatorów automatycznych, układów samoczynnego przełączania zasilania, łączników generatora itp.);
  • projektowanie komputerowych systemów kontroli, wizualizacji i sterowania bazujących na rozwiązaniach sprzętowych firmy National Instruments i oprogramowaniu: LabView oraz LabView Real Time;
  • opracowywanie analiz porównawczych w zakresie termomodernizacji budynków (opracowanie zawiera m.in.: propozycję rozwiązań alternatywnych w zakresie źródeł energii, ocenę stopnia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego - tzw. efekt ekologiczny oraz analizę kosztów - tzw. efekt ekonomiczny);
  • projektowanie nowoczesnych i zrobotyzowanych systemów wykorzystujących manipulatory oraz roboty mobilne firm Mitsubishi i Pioneer;
  • projektowanie obwodów elektronicznych i płytek PCB, a także kompleksowych układów, które mogą znaleźć zastosowanie w licznych systemach przemysłowych;
  • projektowanie sieci komputerowych oraz rozproszonych systemów automatyki działających według schematu proponowanego przez firmę CISCO, wykonywanie szerokiego zakresu badań laboratoryjnych w zakresie wysokich napięć i aparatów elektrycznych.

Nasza oferta skierowana do instytucji naukowych obejmuje m.in.:

  • współpracę w zakresie analiz związanych z konwencjonalnymi oraz niekonwencjonalnymi źródłami energii oraz ich wpływem na środowisko naturalne;
  • współpracę w zakresie modelowania matematycznego oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów biologicznych;
  • możliwość komputerowych systemów dydaktycznych wspomagających procesy edukacyjne w zakresie techniki i medycyny.