Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

 

Katedra prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: energoelektronika, maszyny elektryczne i napędy elektryczne, komputerowe metody analizy i syntezy układów energoelektronicznych i elektromechanicznych, oprogramowanie komputerowe do symulacji układów energoelektronicznych i elektromechanicznych, komputerowe wspomaganie projektowania maszyn elektrycznych, modelowanie wibroakustyczne maszyn elektrycznych, diagnostyka elementów półprzewodnikowych, układów energoelektronicznych i elektromaszynowych, kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych. Katedra szeroko współpracuje z zagranicznymi podmiotami przemysłowymi i akademickimi, m.in. realizując wspólne projekty w programach ramowych Unii Europejskiej. W latach 2006-2009 Katedra brała m.in. udział w realizacji projektów MOET (More Open Electrical Technologies) i PREMAID (PREdictive MAIntenance and Diagnostics of traction power trains).

Działalność dydaktyczna obejmuje nauczanie podstaw elektroniki i energoelektroniki, podstaw techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, maszyn elektrycznych, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania cyfrowego, sterowników programowalnych, programowania obiektowego, komputerowego wspomagania projektowania urządzeń elektromechanicznych, kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych, przemysłowych układów zasilania, mechatroniki pojazdów i wielu innych przedmiotów.

Oferta dla przemysłu w zakresie prac badawczych

 • prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące sterowania układami energoelektronicznymi i napędowymi
 • prace badawcze i badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki układów energoelektronicznych i elektromaszynowych w czasie rzeczywistym
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Badania układu do pomiaru napięcia nasycenia kolektor-emiter tranzystorów IGBT w module falownika trakcyjnego dużej mocy koncernu Alstom Transport (koncepcja i wykonanie płytki pomiarowej – KEME)
   
 • modelowanie i badania symulacyjne maszyn elektrycznych
 • modelowanie i badania symulacyjne układów napędowych i energoelektronicznych
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Symulator TCad 7.0 dla układów energoelektronicznych i napędów elektrycznych (opracowany i rozwijany w KEME)
   
 • badania dotyczące optymalizacji konstrukcji specjalnych maszyn elektrycznych

Oferta dla przemysłu w zakresie prac projektowych i konstrukcyjnych

 • projektowanie układów energoelektronicznych i konstruowanie prototypów
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Prototyp falownika trójpoziomowego (opracowanie i wykonanie KEME)
   
 • projektowanie układów automatyki przemysłowej ze sterowaniem opartym na sterownikach programowalnych lub mikrokontrolerach
 • projektowanie układów sterowania z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układami logicznymi
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Karta z procesorem sygnałowym TMS320C6713 i układem FPGA Cyclone 3 (opracowanie i wykonanie KEME)
   
 • projektowanie obwodów drukowanych
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Projekt obwodu drukowanego karty z procesorem sygnałowym TMS320C6713 i układem FPGA Cyclone 3 (opracowanie KEME)
   
 • wizualizacje i animacje urządzeń i systemów elektrycznych i mechanicznych
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Wizualizacja 3D przekładni KPA75

Oferta dla przemysłu w zakresie analiz i doradztwa

Oferta dla przemysłu w zakresie ekspertyz, pomiarów i diagnostyki

 • ekspertyzy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych
 • ekspertyzy uszkodzeń transformatorów energetycznych
 • pomiary drgań i hałasu maszyn elektrycznych i innych urządzeń elektromechanicznych.
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn ElektrycznychKatedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Bezdotykowy pomiar drgań silnika za pomocą wibrometru laserowego(z lewej) i wizualizacja odkształceń stojana maszyny elektrycznej (Laboratorium Wibroakustyki KEME)

Oferta dla przemysłu w zakresie kursów i szkoleń

 • kursy i szkolenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych.
 • kursy komputerowego wspomagania projektowania na bazie oprogramowania użytkowego opracowanego w języku Visual C++ , Opera3D, Autodesk Inventor, AutoCAD, 3Dstudio MAX;
  Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
  Wizualizacja modelu 3D silnika asynchronicznego

Przykłady wykonanych prac dla przemysłu i wdrożeń

 • liczne opracowania automatyki systemów zasilania różnorodnych obiektów przemysłowych, handlowych i użyteczności publicznej
 • badania bezczujnikowego rozruchu i sterowania wysokoobrotowego silnika z magnesami trwałymi przewidzianego do pracy w lotniczym układzie klimatyzacji i wentylacji (dla koncernu Liebherr Aerospace Systems)
 • prace badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki falowników trakcyjnych (dla koncernu Alstom Transport SA)
 • prace badawczo-rozwojowe dotyczące diagnostyki transformatorów trakcyjnych (dla koncernu Alstom Transport SA)
 • opracowanie modeli (kompatybilnych ze środowiskiem SABER) generatorów pokładowych i innych lotniczych urządzeń elektroenergetycznych (dla przemysłu lotniczego)
 • ekspertyzy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i jakości energii

Kontakt

Kierownik Katedry, prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański,
Tel. 58 347 25-34
e-mail: janusz.nieznanski@pg.gda.pl