Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

Ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-952 Gdańsk

tel. +48 (58) 347 18 35

fax. +48 (58) 347 18 02

e-mail: kelter@ely.pg.gda.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk