Katedra Automatyki

 

Katedra Automatyki realizuje prace badawcze w zakresie automatyki i robotyki, elektrotechniki, energetyki i informatyki. Wyniki tych prac mają zastosowanie w przemyśle, energetyce, na statkach morskich, obiektach i systemach infrastruktury krytycznej oraz w zarządzaniu niezawodnością i bezpieczeństwem systemów technicznych. Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje zajęcia z przedmiotów: technika sterowania, podstawy techniki cyfrowej, automatyzacja budynków, optymalizacji metody sztucznej inteligencji, automatyzacja systemów okrętowych, niezawodność oraz bezpieczeństwo systemów sterowania i zabezpieczeń, zagadnienia ochrony informacji i inne.

Oferta współpracy Katedry Automatyki z otoczeniem gospodarczym obejmuje następujące formy działalności:
•    Projekty badawcze finansowane z różnych źródeł;
•    Współpraca długoterminowa w realizacji projektów badawczych i innowacyjno-wdrożeniowych;
•    Doradztwo, w tym ekspertyzy i konsultacje;
•    Szkolenie – np. przeprowadzanie kursów szkoleniowych dla kadry menedżerskiej i technicznej.

Przykłady wykonanych prac dla przemysłu i wdrożeń oraz działalności szkoleniowej:
•    projekt sieci sterowników programowalnych i wdrożenie algorytmów sterowania stacjami pomp w systemach melioracji na Żuławach;
•    wykonanie obliczeń optymalizacyjnych dotyczących obciążenia hydrozespołów w Elektrowni Szczytowo-Pompowej „Żarnowiec”;
•    uruchomienie robotów przemysłowych firmy Wittman sprzęgniętych z wtryskarkami firmy Italetch typu MST 900 i MST 550;
•    projekt bazy danych w systemie z bazą wiedzy do wspomagania projektowania układów automatyki okrętowej wykonany we współpracy z Polskim Rejestrem Statków;
•    stanowiska symulacyjne układów sterowania i kontroli systemów okrętowych;
•    ekspertyzy i opinie dotyczące systemów automatyki okrętowej wykonane dla towarzystw klasyfikacyjnych;
•    przygotowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla kadry DNV w Sopocie w zakresie technologii i sterowania w systemach energetyki odnawialnej;
•    przygotowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego dla kadry UDT w Warszawie w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych systemów sterowania i automatyki zabezpieczeniowej;
•    udział w opracowaniu krajowego systemu certyfikacji osób w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego (PN-EN 61508, PN-EN 61511 i IEC 61513).

 Współpraca z firmami:
•    ENERGA S.A.
•    TK "Chopin"
•    Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
•    firma CAS
•    Schneider Electric Polska
•    Pomorskie Centrum Przetwarzania Danych
•    Stovis Tapes
•    Stocznia Remontowa
•    Sabur
•    Control Solutions
•    TechBase
•    GPEC

Kontakt

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Automatyki

tel.: 58 347 12-70
e-mail: kaut@ely.pg.gda.pl