Tematyki badawcze dla doktorantów

Zainteresowani doktoranci mogą wybierać spośród różnych obszarów tematycznych, w tym m.in.:

  • Projektowanie nowych typów maszyn elektrycznych
  • Algorytmy sterowania małymi elektrowniami wiatrowymi
  • Metody sterowania falownikami z elementami z węglika krzemu SiC
  • Bezczujnikowe sterowanie maszynami elektrycznymi
  • Bezczujnikowe sterowanie wielofazowymi silnikami indukcyjnymi
  • Energoelektroniczne układy konwersji energii w odnawialnych źródłach energii
  • Przekształtniki oraz sterowanie napędami i układami ładowania pojazdów elektrycznych