Tematyki badawcze

Główna działalność badawcza Katedry obejmuje tematy:

  • Nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi
  • Napędy elektryczne o sterowaniu bezczujnikowym
  • Sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi
  • Energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii
  • Projektowanie i badanie falowników i przetwornic
  • Projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem układów DSP i FPGA
  • Metody sterowania napędami elektrycznymi
  • Zdalne sterowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z wykorzystaniem sieci Internet,
  • Sterowanie układami przekształtnikowymi elektrowni wiatrowych
  • Napędy elektryczne z maszynami wielofazowymi (np. pięciofazowymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi)