Rozszerzona lista publikacji

 

Tytuł Data publikacji Autor
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano proponowane kierunki rozwoju zarówno doboru układów oświetleniowych LED jak i proponowanych dróg ich dalszego rozwoju.
2019
Stanisław Galla,
Mirosław Włas
The paper presents a solution for sensorless field oriented control (FOC) system for five-phase induction motors with improved rotor flux pattern. In order to obtain the advantages of a third harmonic injection with a quasi-trapezoidal flux shape, two vector models, α1–β1 and α3–β3, were transformed into d1– q1, d3– q3 rotating frames, which correlate to the 1st and 3rd harmonic plane respectively. A linearization approach of the dual machine model in d – q coordinate frames is proposed by introducing a new additional variable “x” which is proportional to the electromagnetic torque. By applying the static feedback control law, a dual mathematical model of the five-phase induction motor was linearized to synthesize a control system in which the electromagnetic torque and the rotor flux can be independently controlled. The results shows the air gap flux shape in steady as well transient states under various load conditions. Moreover, the implemented control structure acquires fault tolerant properties and leads to possible emergency running with limited operation capabilities. The fault-tolerant capability of the analyzed machine was guaranteed by a special implemented control system with a dedicated speed observer, which is insensitive to open-phase fault situation. The experimental tests have been performed with single and double-open stator phase fault. A torque measurement was implemented to present the mechanical characteristics under healthy and faulty conditions of the drive system.
2019
Filip Wilczyński,
Patryk Strankowski,
Jarosław Guziński,
Marcin Morawiec,
Arkadiusz Lewicki
The paper presents the results of the research focused on linear and nonlinear wave generation and propagation in a deepwater towing tank equipped with a single flap-type wavemaker of variable draft. The problem of wave generation and propagation has been theoretically formulated and solved by applying an analytical method; linear and nonlinear solutions were obtained. The linear solution has been verified experimentally. The laboratory experiments confirmed that a linear model can be applied to predict the generation and propagation of water waves of low steepness. However, according to the analysis, the discrepancies between wave profiles predicted by applying the linear and nonlinear models rapidly increases with increasing wave steepness. Additionally, the secondary phenomena which occur in the towing tank, including: disintegration of wave profile, wave reflections from the beach and wave damping, were analyzed. Knowledge on the nonlinear processes and phenomena is essential for modeling the environmental conditions during tests carried out to secure the safety of the naval and offshore constructions. The theoretical formulation was derived and the solution was obtained by the Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences IBW PAN while the experimental research was carried out in Ship Hydromechanics Division of the Ship Design and Research Centre CTO S.A.
2019
Marcin Drzewiecki,
Wojciech Sulisz
Przedstawiono wybrane zagadnienia detekcji uszkodzeń trójfazowego silnika indukcyjnego takich jak niewspółosiowość i niewyważenie wirnika oraz uszkodzenia prętów wirnika. Analizowano głównie konfigurację napędu, gdzie silnik zasilany jest z falownika przez filtr sinusoidalny, ograniczając się do pomiarów tych wielkości, które mogą być rejestrowane bez umieszczania czujników prądu i napięcia poza falownikiem. Dodatkowo pokazano też przypadek napędu z bezpośrednim połączeniem między falownikiem i silnikiem. Do diagnostyki użyto estymatory stanu odtwarzające, np. moment elektromagnetyczny lub moment obciążenia maszyny. Jako estymator zmiennych użyto obserwator prędkości Krzemińskiego [9]. Obserwator ten cechuje się wysoką odpornością na niedokładności odtwarzania zmiennych stanu i bardzo dobrymi właściwościami dynamicznymi. W obserwatorze uwzględniono model filtru wyjściowego falownika [2, 3]. Zwrócono też uwagę na diagnostykę układu napędowego pracującego w zamkniętej pętli regulacji prędkości.
2018
Jarosław Guziński,
Piotr Kołodziejek,
Zbigniew Krzemiński,
Elżbieta Bogalecka,
Patryk Strankowski
This article presents measurements of electric power absorbed by a newly built facility for office and scientific research activities. These measurements highlighted the need for compensation of capacitive reactive power—not predicted by the designer—due to the vast use of LED lighting in the facility. The article also describes a reactive power compensation system, designed on the basis of the above-mentioned measurements, and the introduced control and measurement system that enables on-site monitoring and online analysis of consumed energy and power. The research was carried out using popular LED lighting sources available on the local market (Poland). Basic electrical parameters of the locally available LEDs were measured as a function of the changes in harmonic levels occurring in the supply voltage. The test illustrated that samples were characterized by a very low power factor, which decreased as the level of harmonic disturbances increased. On the basis of the measurements, the authors suggest that obligatory requirements should be introduced in regard to the minimum power factor at the level of 0.9 for popular LED lighting sources (below 25 W)
2018
Mirosław Włas,
Stanisław Galla
Wyświetlanie 1 - 5 z 363 rezultatów.
z 73
RSS (otwiera nowe okno)