Lista doktorantów

 

Nr Imię i nazwisko Adres e-mail
1 mgr inż. Dmytro Kondratenko dmytro.kondratenko@student.pg.edu.pl
2 mgr inż. Paweł Kroplewski pawel.kroplewski@pg.edu.pl
3 mgr inż. Krzysztof Łuksza krzluksz@student.pg.edu.pl
4 mgr inż. Filip Wilczyński filip.wilczynski@pg.edu.pl