Lista doktorantów

 

Nr Imię i nazwisko Adres e-mail
1 mgr inż. Marcin Drzewiecki marcin.drzewiecki@pg.edu.pl
2 mgr inż. Adrian Samburski adrsambu@student.pg.gda.pl
3 mgr inż. Filip Wilczyński filip.wilczynski@pg.edu.pl