Kontakt

Lokalizacja

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. Sobieskiego 7

80-216 Gdańsk

Kierownik katedry | pokój EM219

dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG

telefon: +48 58 347 29 60

e-mail: jaroslaw.guzinski@pg.edu.pl

Adres korespondecyjny

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk