Tematyka badawcza

Zainteresowani doktoranci mogą wybierać spośród różnych obszarów tematycznych realizowanych w katedrze:

  • Hybrydowe sterowanie dynamicznie pozycjonowanego statku (DP)
  • Sterowanie autonomicznymi pojazdami z użyciem metod sztucznej inteligencji
  • Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejścia obiektów mobilnych w niestacjonarnych środowiskach
  • Zarządzanie energią w okrętowych systemach energetycznych z dynamicznym pozycjonowaniem
  • Komputerowo wspomagane projektowanie sieci kablowych okrętowych instalacji elektrycznych
  • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego w instalacjach podwyższonego ryzyka
  • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania i zabezpieczeń elektrowni  jądrowych PWR