Tematyka badawcza

Główna działalność badawcza Katedry obejmuje tematy:

  • Automatyzacja i kontrola procesów przemysłowych
  • Diagnostyka, niezawodność i bezpieczeństwo systemów infrastruktury przemysłowej i krytycznej
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona systemów sterowania
  • Bezpieczeństwo przemysłowych systemów i sieci komputerowych
  • Czynniki ludzkie i analiza niezawodności człowieka
  • Automatyzacja budynków
  • Autonomiczne pojazdy nawodne i sterowanie obiektami morskimi
  • Automatyzacja systemów energetycznych na statku
  • Optymalizacja, nieliniowe systemy sterowania, ewolucyjne metody optymalizacji