Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Jarosław Łuszcz
zatrudniony Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje -
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Roman Barlik (Politechnika Warszawska),
sekretarz - dr hab. inż. Marcin Morawiec, prof. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (Akademia Górniczo-Hutnicza),
recenzent -  dr hab. inż. Leszek Pawlaczyk (Politechnika Wrocławska),
recenzent -  dr hab. inż. Cezary Jędryczka (Politechnika Poznańska),
członek komisji –  dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka (Politechnika Śląska),
członek komisji –  dr hab.inż. Adam Kempski (Uniwersytet Zielonogórski).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
29.04.2019 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
11.06.2019 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
27.11.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 08.11.2019 r powołała Komisję Habilitacyjną