Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Jacek Skibicki
zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
recenzje dr hab. inż. Artur Kawecki - recenzja
dr hab. inż. Marek Pawełczyk - recenzja
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński - recenzja
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska),
sekretarz – dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG,
recenzent – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki),
recenzent  dr hab. inż. Artur Kawecki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
recenzent  dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach),
członek komisji – dr hab. inż. Mirosław Lewandowski (Politechnika Warszawska),
członek komisji  prof. dr hab. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska w Gliwicach).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
25.10.2018 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
27.11.2018 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
30.01.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 11.01.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
22.03.2019 r. Przygotowanie recenzji. (rec. w załączeniu)
10.04.2019 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jackowi Skibickiemu stopnia doktora habilitowanego.
26.04.2019 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Jackowi Skibickiemu. Uchwała