Postępowanie habilitacyjne

 

habilitant dr inż. Jacek Klucznik
zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
dziedzina i dyscyplina dziedzina: nauki techniczne; dyscyplina: elektrotechnika
wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora hablilitowanego Plik do pobrania - WNIOSEK
autoreferat Plik do pobrania - AUTOREFERAT
skład komisji habilitacyjnej przewodniczący - prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska),
sekretarz - dr hab. inż. Paweł Bućko, prof. nadzw. PG,
recenzent - dr hab. inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Rzeszowska),
recenzent - prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska),
recenzent - prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska),
członek komisji - dr hab. inż. Wiesław Nowak (AGH im. St. Staszica w Krakowie),
członek komisji - prof. dr hab. inż. Stefan Paszek (Politechnika Śląska).

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

data czynności w postępowaniu habilitacyjnym
28.09.2017 r. Wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
28.11.2017 r. Rada Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego oraz podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
04.01.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów w dniu 8.12.2017 r. powołała Komisję Habilitacyjną 
09.03.2018 r. Przygotowanie recenzji.
27.03.2018 r. Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż. Jacka Klucznika stopnia doktora habilitowanego.
17.04.2018 r. Podjęcie przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika dr inż. Jackowi Klucznikowi. Uchwała.