Internacjonalizacja

Internacjonalizacja jest jednym z ważniejszych działań na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Kolegium Dziekańskie prowadzi intensywne prace związane z działaniami międzynarodowymi nie tylko na płaszczyźnie dydaktycznej współpracy akademickiej. Współpraca badawcza z zagranicznym ośrodkami naukowymi mająca na celu badania o zasięgu międzynarodowym jest jednym z ważniejszych celów stawianych przed pracownikami Wydziału. Intensywne starania mają również na celu rozpowszechnienie kooperacji z przemysłem zagranicznym.

Wiadomości dotyczące internacjonalizacji

Wydział Elektrotechniki i Automatyki w projekcie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Wydział Elektrotechniki i Automatyki bierze udział w międzynarodowym projekcie Center of Excellence in Reliability and Safety Technologies (CERaST), realizowanym przez konsorcjum uczelni ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

Głównym celem projektu, dofinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, jest organizacja Międzynarodowych Warsztatów Niezawodności i Bezpieczeństwa (RaST 2019), które odbędą się na Uniwersytecie w Żylinie na Słowacji w dniach 25-27 czerwca 2019 roku. Dodatkowo, w ramach projektu zostanie uruchomiona platforma informatyczna wspierająca współpracę partnerów akademickich i przemysłowych z państw Grupy Wyszehradzkiej.

Projekt CERaST ma inspirować i promować rozwój współpracy między uczelniami w regionie, a w szczególności wspierać rozwój wysokiej jakości kształcenia akademickiego oraz badań naukowych prowadzonych na najwyższym międzynarodowym poziomie. Cele te są zbieżne ze strategią rozwoju internacjonalizacji Politechniki Gdańskiej.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą:

  • przedstawiciele uczelni, którzy wezmą udział w projekcie
  • zaproszeni eksperci, którzy poprowadzą wykłady dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności
  • naukowcy i doktoranci, którzy wezmą udział w Międzynarodowych Warsztatach RaST 2019.