Informacje dla autorów

 

Przygotowane artykuły według wzoru należy przesłać na adres redakcji.

 Zeszyty Naukowe WEiA PG od numeru 38, ISSN: 2353-1290