Odeszli od nas

Zmarł śp. Tadeusz Legacki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 2020 r. w wieku 75 lat zmarł Tadeusz Legacki – emerytowany pracownik Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Pan Tadeusz Legacki przepracował na Politechnice Gdańskiej 42 lata, od zatrudnienia w 1965 roku, aż do przejścia na emeryturę w roku 2006.

Przez cały okres pracy Tadeusz Legacki był związany z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki (wcześniej Wydziałem Elektrycznym), pracując na stanowisku inżynieryjno-technicznym w Katedrze Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych oraz w Instytucie Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych, a następnie w Katedrze Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych.

W pracy zajmował się obsługą techniczną warsztatu mechanicznego i laboratoriów dydaktycznych, a także brał udział w budowie urządzeń i układów w ramach prowadzonej na Wydziale działalności badawczej.

Pan Tadeusz Legacki był osobą bardzo sumienną i rzetelnie wywiązującą się ze swoich obowiązków pracowniczych. Za swoje osiągnięcia zawodowe uzyskał kilka nagród Rektora Politechniki Gdańskiej.

Pozostanie w naszej pamięci jako bardzo lubiany, życzliwy i serdeczny Kolega.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają: Dziekan, Rada Wydziału oraz pracownice i pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 lutego 2020 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Msza święta żałobna odbędzie się tego samego dnia w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku - Żabiance przy ulicy Gdyńskiej o godzinie 9.00.